Tag Archives: bức ảnh của con

Bức ảnh đầu đời của con, nào ngờ ra khoảnh khắc đáng “xấu hổ”

Đó đáng ra phải là một bức ảnh thật đẹp, đáng yêu và đáng nhớ nhưng cuối cùng lại trở thành một khoảnh khắc hết sức “xấu hổ” và buồn cười. try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }