Có lòng cho sữa, mẹ trẻ nghẹn cứng khi nhìn cách sử dụng

sua2 UIHU

 Sữa về tức ngực, Tiểu Dung thường hút ra trữ đông. Lượng sữa tồn nhiều, cô quyết định mang cho những em bé thiệt thòi. Có lòng cho sữa, vậy mà nhìn cách sử dụng, cô chỉ biết nghẹn cứng cổ họng không nói nên lời.