Tag Archives: có thai

Tại sao có những người phụ nữ “bước qua đầu giường cũng mang thai”

Một số phụ nữ rất dễ mang bầu, một số khác lại không được như vậy. Vì sao vậy? try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }