Bức ảnh đầu đời của con, nào ngờ ra khoảnh khắc đáng “xấu hổ”

2 BJQC

Đó đáng ra phải là một bức ảnh thật đẹp, đáng yêu và đáng nhớ nhưng cuối cùng lại trở thành một khoảnh khắc hết sức “xấu hổ” và buồn cười.