Thời điểm vàng để kiểm tra sức khỏe vùng nhạy cảm

cau nho 3 1561542232532132192792 IWKT

Mùa hè là thời điểm vàng để kiểm tra sức khỏe “cậu nhỏ”, bảo vệ sức khỏe, duy trì giống nòi cho nam giới khi trưởng thành.